Start » Information om doktorand

Information om doktorand

Vad innebär det att vara doktorand? Att vara doktorand är att lära sig forska. Ibland kallar man doktorandutbildning just för forskarskola. Detta kan innebära att man skriver en längre sammanhållande text eller att man skriver några kortare artiklar inom något ämne. Ibland får man välja ämne redan då man söker doktorandtjänsten och ibland blir man tilldelad ett ämne efter att man fått anställningen. Som studerande vid forskarskola är det vanligt att man kombinerar forskningen med undervisning. Doktorandutbildningar finns vid de flesta högskolor och universitet i Sverige. Ofta pågår utbildningen under 4-5 år. Som doktorand finns det flera stipendier för forskning att söka.

Doktorand vid skrivbordet

Doktorand kan man vara på olika sätt

Att vara doktorand kan se väldigt olika ut. Ämnet kan vara allt från humaniora till teknik. I de humanistiska ämnena skriver doktoranden ofta en längre sammanhållande text, en så kallad monografi. Inom tekniska ämnen så kan arbetet vara mer praktiskt inriktat, man kan till exempel ägna sig åt konstruktioner eller laborationer. Mängden kurser och undervisning som ingår i doktorandutbildningar varierar också mycket. Anställningsformerna kan också se olika ut. Många anställs direkt av universitetet medan andra är anställda av ett externt företag som samarbetar med det aktuella lärosätet.

Att vara doktorand kan vara slitsamt och krävande men det leder ofta till intressanta jobb i framtiden. Många som arbetar som chefer har en gång i tiden läst en forskarutbildning. Det är heller inte ovanligt att andra personer med toppositioner inom kommun, landsting och statliga myndigheter har disputerat i något ämne. Detta gör att trots att det är en lång och kostsam investering att doktorera så kan det finnas stora fördelar med den satsningen som betalar tillbaka sig i längden. Det gäller både framtida lönenivå och graden av stimulerande arbetsuppgifter.

Beskrivning av doktorandens vardag

Att vara doktorand kan ibland vara enformigt och tiden kan gå långsamt. Men då och då gör de flesta doktorander ett och annat fynd som lyser upp tillvaron. Att gå en forskarutbildning är i mångt och mycket att ägna sig åt fördjupande studier, ofta läsning. Ibland förekommer även mer praktiskt arbete. Men gemensamt för det man gör är att det ska resultera i ny kunskap som omvärlden kan ha nytta av. Något som många doktorander kämpar med är frågan om det de gör kommer komma någon annan till nytta.

Att vara doktorand kan verka svårt och hopplöst ibland men faktum är att det man gör är viktigt. Hur hade världen sett ut utan all den nya kunskap som har tillkommit, inte minst de senaste hundra åren? Att forska är att lära sig mer om människans villkor och hur vi tillsammans kan bygga ett bättre samhälle. Genom forskning kan vi hitta ett sätt att leva på planeten som håller över lång tid. Detta är mycket grundläggande för människans framtida existens.

Att doktorera är både utmanande och intressant

Att vara doktorand är alltså både en krävande uppgift men också något som är väldigt stimulerande. Att få lära sig mer om sig själv och sin omvärld och sedan dela med sig av sina upptäckter är något som de flesta finner väldigt roligt. Tänk att få vara med och bidra till att ny kunskap kan göra våra liv bättre. Ibland känns denna koppling kanske inte så direkt men på sikt är det precis det som forskningen bidrar till. Därför behövs det fler doktorander!