Start » De största lärosätena i Sverige

De största lärosätena i Sverige

Den generella betydelsen av lärosäte är ”anstalt för högre utbildning” så som universitet eller högskola. Skillnaden dem emellan är att ett universitet har en generell rätt att bedriva utbildning på forskarnivå och utfärda doktors examina, medan högskolor måste ansöka om tillstånd för detta inom specifika vetenskapsområden. Med omkring 17 universitet och 31 högskolor är det inte långt mellan lärosätena i Sverige. Det finns minst ett i varje län. Samtidigt rankas många av Sveriges högskolor och universitet som några av väldens bästa. De absolut största lärosätena i Sverige räknat efter antal registrerade studenter är Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet. Sedan får man inte glömma bort möjligheten att Studera på distans på till exempel Nätuniversitetet.

Lärosätena i Lund och Uppsala är anrika

Lärosätena i Lund och Uppsala har båda en lång och intressant historia inom utbildningsväsendet. Vid Uppsala universitet startade undervisningen den 7 oktober 1477 och är idag mest känd för sin utbildning inom ekonomi. Detta gör lärosätet till Nordens äldsta universitet. Många kända historiska profiler har stark anknytning till universitetet. Bland annat arbetade Carl von Linné som professor vid universitetet under 1700-talet, Anders Celsius konstruerade sin precisa termometer här och Alfred Nobel blev utsedd till hedersdoktor år 1893. Idag huserar universitet omkring 40 000 studenter och 5 500 lärare, forskare och forskarstuderande. Forskning med många olika inriktningar bedrivs under vetenskapsområdena: naturvetenskap och teknik, medicin och farmaci samt humaniora och samhällsvetenskap.

Lärosätena i Uppsala och Stockholm samt Lund är rankade bland världens ledande universitet

Lunds universitet grundades år 1666 som en del i försvenskningen av de sydliga landskapen efter att de togs från Danmark vid freden i Roskilde. Innovationer som Tetra Pak, Ultraljudsdiagnostik, Bricanyl och den konstgjorda njuren är bara ett fåtal av de kända uppfinningar som forskning vid Lunds universitet har lett fram till. Idag har universitetet omkring 40 000 studenter och 7 500 medarbetare, varav omkring 3000 är forskarstuderande. Forskning bedrivs under de nio fakulteterna: ekonomi, humaniora och teologi, juridik, konst, musik och teater, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap samt teknik. Lunds universitet rankas stadigt som ett av de 100 bästa lärosätena i världen.

Stockholms universitet är störst i Sverige

Universitetet som grundades som ett modernt alternativ till de traditionella lärosätena år 1878 är idag Sveriges största med sina 70 000 studerande, 5000 anställda och 1500 doktorander. Stockholms universitet är främst verksamt inom human- och naturvetenskap och under dessa vetenskapsområden bedriver universitet ledande forskning på inte mindre än 16 olika institutionsområden. Forskarna vid Stockholms universitet anlitas frekvent i statliga utredningar och lämnar remissvar på lagförslag. Dessutom är forskare vid universitet frekvent anlitade av media och är bland de mest citerade i Norden.

Bland Sveriges omkring 50 högskolor och universitet är Stockholm, Lund, och Uppsala inte de enda stora lärosätena. Andra värda att nämna kan vara Göteborgs universitet med omkring 35 000 studenter, eller Umeå universitet och Linnéuniversitetet med omkring 25 000 studenter vardera. Ytterligare kända universitet är Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet. De tre sistnämnda har valt att inte inkorporera universitet i sin titel även om man vid dessa lärosäten har haft rätt att utfärda doktorsexamen sedan tidigt 1900-tal.

De svenska lärosätena håller hög kvalitet

Visste du att högskolor och universitet är statens största verksamhet och omsätter omkring 65 miljarder kronor årligen? Högskolorna och universiteten i Sverige har i uppgift att bedriva undervisning som är grundad både på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare skall de bedriva forskning och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att samverka med näringsliv, organisationer, allmänhet och offentlig sektor i omgivande närsamhälle. Sveriges högskolor och universitet håller mycket hög kvalitet inom både utbildning och forskning. För att försäkra sig om att de fortsätter vara bland de bästa lärosätena i världen genomförs regelbundet granskningar av den statliga myndigheten universitetskanslersämbetet.