Start » Antingen andra titlar inom forskning eller en karriär utanför akademien

Antingen andra titlar inom forskning eller en karriär utanför akademien

Att forska innebär att studera ett ämne noga på en hög nivå. Det kräver mycket av den forskande. Man måste verkligen brinna för sitt ämne och vara riktigt bra på det man gör för att lyckas. En karriär inom forskning börjar oftast med en tjänst som doktorand, för att därefter följas upp av antingen vidare studier och andra titlar inom akademien eller arbete inom det privata näringslivet. Antingen kan man då jobba vidare med att forska inom sitt ämne eller så kan man använda sin kunskap inom andra områden. Att ha arbetat med forskning öppnar många dörrar.

Forskning driver utvecklingen framåt

Forskning kan innebära mycket

Man kan välja att forska inom humaniora, IT, fysik, språk, juridik eller hälsa. I stort sett går det att forska om vad som helst, bara man har medel att finansiera sina fortsatta studier och har tillgång till det nätverk som krävs för att kunna genomföra sitt projekt. En del forskare väljer att studera insekters liv, andra väljer att studera spelteori eller varför inte forska om utöda språk? På så sätt är forskning egentligen ingenting annat än studier som utförs på en fördjupad nivå och som yrke. Om man gillar att plugga ska man alltså bli forskare!

Någonting man bör vara på det klara med innan man börjar forska är att det inte är lätt. De flesta forskare har problem med att finansiera sin forskning, särskilt inom vissa ämnen är det en ständig brist på medel. En stor del av den tid som kunde ha lagts på studier går därför ofta till jakt på finansiärer. Detta problem består även om man fortsätter sin karriär inom akademien. Även om professorer är kända för att tjäna mycket, behöver även de lägga tid på att jaga pengar till nya projekt.

Från det lilla till det stora

För gemene man är det kanske otydligt vad som görs på universiteten i landet. Varför lägger en människa flera år av sitt liv på att studera en specifik algoritm, en viss fysisk process eller skriver flera hundra sidor om definitionen av rättvisa? En genomsnittlig forskare vet mycket väl att hen inte kommer att förändra världen med sin forskning. Om man har tur bidrar den egna studien till en lite större förståelse av ett större skeende, som i sin tur kan leda till ny förståelse för världen.

En forskares drivkraft är oftast inte jakten på nya titlar, ära eller berömmelse, utan snarare nyfikenhet. För att kunna och orka bedriva forskning professionellt bör man därför vara nyfiken på världen och se möjligheten till storhet i det lilla. Alla kan inte bli Albert Einstein eller Marie Curie, utan snarare får man sträva efter att upptäcka, avslöja eller reda ut något som inte redan är uppklarat. Man måste vara frågvis och envis! Om man har riktig tur kanske ens upptäckt verkligen blir banbrytande och bidrar till en bättre värld.

Nyfikenhet driver utvecklingen framåt

Forskning innebär fördjupade studier. Man kan fortsätta sin karriär inom akademien och därmed få nya titlar eller välja att arbeta i det privata näringslivet. En forskares vardag är inte alltid lätt, mycket tid måste läggas ned på att övertyga finansiärer om det viktiga i ens studier. Man bör därför inte vara driven av pengar eller berömmelse, då det är något de allra flesta forskare inte uppnår. En forskare drivs oftast av nyfikenhet och har en förmåga att se det potentiellt stora i det lilla.